Reflectief Samenwerken

Wie kent het niet, een gespannen samenwerking. De spanning bouwt op om elkaar op te zoeken. Contact verloopt onaangenaam, je ziet irritatie snel oplopen en het is maar de vraag of de deur nog open gaat. Frustrerend he? 

Welkom op de site over Reflectief Samenwerken, misschien kan het RSW- team je verder helpen.

Reflectief Samenwerken is bedoeld om gelijkwaardig en doelgericht samenwerken tussen de hulpverlener, mensen met hulp en naasten te verbeteren. Werken met de bouwstenen van Reflectief Samenwerken helpt in het maken van échte verbinding, maar wel duidelijk en doelgericht, zodat de rode draad in het proces helder blijft. Daarmee zal de verantwoordelijkheid die doorgaans bij de hulpverlener ligt, verschuiven naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de gesprekspartners.

Het RSW-team bestaat uit Jessy Berkvens, ontwikkelaar,  Bertine Rosink, ervarings-mentor. Bauke Koekoek is de grondlegger. Reflectief Samenwerken heette voorheen Methodisch Samen Werken

Bouwsteen 1: Reflecteren

Voor het maken van echt contact is het van belang om uit te spreken wat er in de onderstroom gebeurt, daarvoor is zelfreflectie nodig. Samenwerken vanuit dit besef noemen wij reflectief samenwerken.

Bouwsteen 2: Faseren

Een samenwerking verloopt gefaseerd. Inzicht in de verschillende fases helpt om de rode draad helder te houden en het leidt tot begrip over waarom een samenwerking juist wel of niet goed verloopt.

Bouwsteen 3: Gestructureerd opbouwen

Elk gesprek wordt gestructureerd en kent steeds dezelfde op- en afbouw. Dit draagt bij aan een voorspelbare samenwerking en stimuleert iedere partner in de samenwerking om zelf actief regie te voeren.