Hoe werkt het

Vooraf

Implementatie van Reflectief Samenwerken is alleen succesvol als er een rode draad is van een leertraject met terugkerende reflectiemomenten. Het RSW-team komt graag bij je organisatie langs, om samen te onderzoeken wat de ontwikkelingsbehoefte in de organisatie en het team is. Als de organisatie aan de randvoorwaarden voldoet en als het team start-klaar is, kan het leertraject van start gaan. Met studenten in opleidingen doorloopt het RSW-team deze stap niet. Dan bieden we een programma aan van twee dagdelen, opgevolgd door consultmomenten.

Tijdens

Het leertraject bestaat uit twee onderdelen: de startbijeenkomst en de werkbegeleiding. In de startbijeenkomst van twee dagdelen maken deelnemers kennis met de bouwstenen van Reflectief Samenwerken. Daarna vindt maandelijks werkbegeleiding plaats. Hierin maken we een verdiepingsslag door te reflecteren op de onderdelen die tijdens de startbijeenkomst aan de orde zijn gekomen.

Vervolgens

Voor Reflectief Samenwerken is er meer nodig dan een organisatie die ‘een training inkoopt’. De moeilijkste taak is om consequent te blijven werken met de bouwstenen. De werkbegeleiding loopt door tot een team of groep een manier heeft gevonden om het geleerde te verankeren in hun eigen structuur. Waar nodig kan het RSW-team geconsulteerd worden.

Wederdienst

Het RSW-team vindt het belangrijk dat de mensen die zorg ontvangen ook de mogelijkheid krijgen om reflectief samen te werken. Tijdens het leertraject betrekken wij hen daarom ook bij het ontwikkelproces door het verzorgen van een kosteloze inspiratie bijeenkomst.