Voor wie

Reflectief Samenwerken is bedoeld voor mensen en groepen die met praktische handvatten positieve invloed willen uitoefenen op het herstellend proces:

Teams

Voor teams in je organisatie die zoeken naar concrete handvatten in het bieden van herstelgerichte hulp. 

Hulpverleners

Voor hulpverleners, wijkwerkers en ervaringswerkers in de brede zin, die een beleving hebben van een ingewikkelde samenwerking in een hulpverleners-context.

Hulpontvangers

Voor mensen die hulp ontvangen en hun naasten, die sterker willen worden in het samenwerken met anderen.

Studenten

Voor studenten van sociale studies in het MBO- en HBO onderwijs.