Basis

In hulpverlener-situaties is er altijd een wisselwerking tussen contact en ‘contract’. Reflectief Samenwerken is daar een onderlegger voor. Het is dus geen methode, maar een reflectief model voor handelen in sociale situaties.

Contact

Wanneer een samenwerking met een hulpvrager moeilijk verloopt, ligt dit al snel aan ‘de moeilijke cliënt’. Maar wat is er moeilijk in de samenwerking? Wat zegt dit over jou als hulpverlener? Vaak staat de hulpverlener te weinig in contact met zichzelf. Want  het is spannend om open te staan voor echt contact met de ander en daarin kwetsbaar te zijn. Juist dát is de basis van Reflectief Samenwerken. Een lerende en reflectieve houding is daarom de basis.

&

Contract

Samenwerken kan alleen als er heldere afspraken en verwachtingen naar elkaar zijn, binnen een gestructureerd en duidelijk kader. Methodische handvatten horen hier ook bij. Door steeds aandacht te hebben voor de wisselwerking tussen contact en methodische handvatten wordt een samenwerking daadwerkelijk doelgericht en voorkomen gesprekspartners een schijnsamenwerking.